Newsletter


Zapisując się do newslettera zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera SPH CREDO i PortalNaukijazdy.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

FAQ

Testy na prawko on-line E-learning dla kursantów E-learning dla OSK Program do zarządzania OSK Aktualne przepisy dla OSK

Nowe produkty

Dziennik zajęć - szkolenie kierowców zawodowych Zobacz większe

Dziennik zajęć - szkolenie kierowców zawodowych

Nowy

Dziennik zajęć dla ośrodków przeprowadzających szkolenie kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego. 

Więcej szczegółów

14,80 zł

14,80 zł netto

Więcej informacji

Zgodnie z § 14 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 roku (Dz. U. nr 53 poz. 314) ośrodek szkolenia prowadzący kurs kwalifikacyjny lub okresowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć teoretycznych, oddzielnie dla każdego kursu.

W dzienniku znajdują się rubryki: sprawozdanie ze szkolenia, lista uczestników szkolenia, wykaz obecności na zajęciach, realizacja programu zajęć.

Dziennik zajęć teoretycznych powinien być przechowywany w ośrodku przez okres 5 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

25 Inne produkty w tej samej kategorii: