Newsletter


Zapisując się do newslettera zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera SPH CREDO i PortalNaukijazdy.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

FAQ

Testy na prawko on-line E-learning dla kursantów E-learning dla OSK Program do zarządzania OSK Aktualne przepisy dla OSK

Nowe produkty

Aplikacja dla OSK - Testy.portalnaukijazdy.pl

Nowy

Aplikacja i serwis internetowy dla OSK pozwalający na budowanie marki szkoły nauki jazdy a kursantom na rzetelne przygotowanie się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Więcej szczegółów

325,20 zł

325,20 zł netto

Więcej informacji

Uwaga! Jednorazowy zakup dostępu do aplikacji https://testy.portalnaukijazdy.pl gwarantuje otrzymywanie bezpłatnych aktualizacji przez cały okres współpracy z SPH Credo.

Program zawiera:

 • indywidualizację aplikacji:
  - aktywny logotyp OSK wraz z danymi kontaktowymi i adresem strony internetowej
  - indywidualizacja zarówno w wersji webowej (na stronie internetowej) jak również w aplikacji mobilnej  

 • panel zarządzania a w nim:
  - możliwość generowania dostępów dla kursantów wszystkich kategorii prawa jazdy i ich wysyłki za pośrednictwem e-mail,
  - nadzór nad postępami kursanta,
  - statystyki kursantów (dla pytań, kategorii czy egzaminów),
  - opcję EGZAMIN WEWNĘTRZNY, umożliwiająca podgląd, archiwizację oraz generującą arkusz przebiegu teoretycznego egzaminu wewnętrznego.

 • pytania:
  - pytania pochodzące z oficjalnej bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy zatwierdzone przez komisję weryfikacyjną działającą przy Ministerstwie Infrastruktury, stosowane podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B,  C, D, T, A i AM. 
  - pytania przygotowane i przekazane przez SPH Credo, stosowane podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B, C, D, T, A i AM

Co otrzymuje kursant w ramach przydzielonego dostępu?

Możliwość pracy online w zindywidualizowanym serwisie internetowym https://testy.portalnaukijazdy.pl oraz offline na telefonach lub innych urządzeniach mobilnych. Postępy kursanta synchronizują się na wszystkich urządzeniach, jeśli posiada dostęp do Internetu i kliknie "synchronizuj" dane.

Ponadto kursant w ramach konta posiada:

 • moduł „Nauka”, który:
  - pozwala zapoznać się z pytaniami stosowanymi podczas egzaminu wewnętrznego,
  - obejmuje pełny zakres programu kursu na daną kategorię prawa jazdy.
  - umożliwia przerwanie nauki w dowolnym momencie i kontynuację od miejsca przerwania po ponownym uruchomieniu aplikacji.
 • moduł „Zapisane pytania”,
 • moduł „Egzamin”,
 • moduł "Statystyki"
 • komentarze do wybranych pytań.

Aplikacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w Ustawie o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Kursantom pozwala przygotować się do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, a OSK 
sprawdzić wiedzę kandydatów na kierowców oraz przeprowadzić egzamin wewnętrzny zgodnie z zapisami ustawy.

30 Inne produkty w tej samej kategorii: