Newsletter


Zapisując się do newslettera zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera SPH CREDO i PortalNaukijazdy.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

FAQ

Testy na prawko on-line E-learning dla kursantów E-learning dla OSK Program do zarządzania OSK Aktualne przepisy dla OSK

Nowe produkty

Wyprzedaż! Czas pracy kierowców Zobacz większe

Czas pracy kierowców

Nowy

Publikacja kompleksowo omawia zagadnienia czasu pracy kierowcy, które przedstawione są w sposób przystępny i zrozumiały. Ponadto przedstawia analizę przepisów, które weszły w życie 15 lipca 2013 roku oraz zawiera rozdziały dotyczące kontroli drogowej według europejskich norm, a także analizy zapisów kodeksu pracy w transporcie. 

Więcej szczegółów

14,29 zł

14,29 zł netto

Więcej informacji

Autor skupił się przede wszystkim na kwestii nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, koncentrując się na nowych przepisach dotyczących osób wykonujących przewozy drogowe, czasie pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe, na jego rzecz.

W wydaniu nie zabrakło nowego taryfikatora kar za nieprzestrzeganie powyższych uregulowań.

Minimalizacja otrzymywania kar pieniężnych i wskazanie sposobów legalnego wykorzystania treści omawianych przepisów do ochrony interesów firm transportowych to główne priorytety, którymi kierował się autor podczas tworzenia publikacji.

W książce przedstawiono zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów w zakresie norm czasu prowadzenia pojazdów przez różnych uczestników przewozu drogowego (kierowcy, osoby zarządzające transportem, właściciele firm transportowych, inni uczestnicy przewozu drogowego), jakie wynikają ze znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym. Wskazana została zmieniona przepisami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej interpretacja służb kontrolnych, w zakresie rozliczania dziennego czasu prowadzenia w sytuacji niezachowania przez kierowcę minimalnego wymaganego okresu odpoczynku dziennego.

Spis treści:
Wstęp
I. Okresy aktywności kierowcy
1.1. Zasady stosowania norm prawnych
1.2. Definicje
1.3. Dzienny czas prowadzenia pojazdu
1.4. Zależność jazdy dziennej i odpoczynku
1.5. Dojazd do pracy
1.6. Praca załogi kilkuosobowej
1.7. Tygodniowa aktywność kierowcy
1.8. Tygodniowy okres prowadzenia
1.9. Dwutygodniowy okres prowadzenia
1.10. Przerwy w prowadzeniu pojazdów
1.11. Przerwy w załodze dwuosobowej
1.12. Problemy ze znalezieniem właściwego miejsca parkingowego na przerwę
1.13. Odpoczynki dzienne
1.14. Odpoczynek dzienny w załodze
1.15. Odpoczynek tygodniowy
1.16. Wykorzystanie odpoczynku w pojeździe
1.17. Wyjątki w stosowaniu norm
1.18. Wyłączenia - czyli kto nie musi stosować przepisów rozporządzenia 561/2006?
1.19. Umowa AETR
1.20. Konsekwencje naruszania przepisów
1.21. Sankcje w wyniku kontroli poza granicami Polski
II. Przepisy krajowe
2.1. Zakres stosowania przepisów krajowych
2.2. Definicje
2.2.1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
2.2.1.1. Czas pracy
2.2.1.2. Czas dyżuru
2.2.1.3. Czas pozostawania w dyspozycji
2.2.1.4. Przerwy
2.2.1.5. Odpoczynki
2.2.1.6. Przepisy korelacji rozporządzenia 561/2006 z ustawą o czasie pracy kierowców
2.2.1.7. Systemy czasu pracy
2.2.1.7.1. Podstawowy czas pracy
2.2.1.7.2. Równoważny czas pracy
2.2.1.7.3. Przerywany czas pracy
2.2.1.7.4. Zadaniowy system czasu pracy
2.2.1.7.5. Mieszany system czasu pracy (art. 19 ucpk)
2.2.1.7.6. Informowanie o przyjętym systemie czasu pracy
2.2.1.7.7. Praca w nocy
2.2.1.8. Godziny nadliczbowe
2.2.1.9. Czas pracy kierowców - przedsiębiorców
2.2.1.10. Obowiązki pracodawcy
2.2.1.11. Dokumentowanie dni wolnych
2.2.1.12. Normy czasu pracy obowiązujące przewoźników osób na liniach do 50 km
2.3. Wybrane zagadnienia Kodeksu pracy
2.3.1. Charakterystyka ogólna przepisów KP
2.3.2. Stosunki prawne przewoźnik - kierowca
2.3.3. Urlopy
2.3.4. Rozwiązanie umowy o pracę
2.3.5. Obowiązki pracodawcy
2.3.6. Obowiązki pracownika
III. Tachografy analogowe
3.1. Urządzenie rejestrujące
3.2. Rodzaje tachografów
3.3. Użytkowanie tachografu
3.4. Rejestracja danych
3.5. Wykresówki
3.6. Fałszowanie zapisu
3.7. Rejestracja błędów
3.8. Do czego można wykorzystać jeszcze zapis tachografu analogowego?
3.9. Konsekwencje naruszania zasad rejestracji
IV. Tachografy cyfrowe
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Budowa systemu
4.3. Rodzaje i sposoby zapisu danych
4.4. Zasady zapisu w tachografie cyfrowym
4.5. Użytkowanie tachografu cyfrowego
4.5.1. Prezentacja najczęściej spotykanych tachografów cyfrowych
4.5.2. Siemens
4.5.2.1. Elementy obsługowe
4.5.2.2. Wyświetlacz
4.5.2.3. Rozpoczęcie użytkowania tachografu Siemens przez przedsiębiorstwo
4.5.2.4. Użytkowanie tachografu przez kierowcę
4.5.2.5. Zasady prawidłowego użytkowania drukarki tachografu
4.5.2.6. Przegląd menu urządzenia
4.5.2.7. Czas UTC a rzeczywisty
4.5.2.8. Wyświetlanie danych
4.5.2.9. Specjalne komunikaty urządzenia
4.5.2.10. Wydruki - struktura i rodzaje
4.5.2.11. Piktogramy - obrazkowy język tachografu
4.5.2.12. .Manipulacje w zapisie
4.5.2.13. Zmiany w funkcjonowaniu tachografów cyfrowych
4.5.3. Actia Smartach®
4.5.3.1. Elementy obsługowe
4.5.3.2. Tryby pracy i obsługa urządzenia
4.5.3.3. Ustawienie trybu czasu drukowania danych
4.5.3.4. Czas UTC i regulacja czasu lokalnego
4.5.3.5. Sporządzanie wydruków
4.5.3.6 .Wpisy specjalne - OUT i Prom/Kolej
4.5.3.7. Rozpoczęcie i zakończenie miejsca pracy
4.5.3.8. Wpisy manualne
4.5.3.9. Obsługa drukarki
4.5.4. Stoneridge
4.5.4.1. Podstawy obsługi
4.5.4.2 .Wpisy manualne
4.5.4.3. Tryby specjalne
4.5.4.4. Wydruki
4.5.4.5. Czas lokalny i czas UTC
4.5.4.6. Regulacja trybu wyświetlania danych
4.5.4.7. Wskazania wyświetlacza
4.5.4.8. Obsługa drukarki urządzenia
4.5.4.9. Nowoczesne rozwiązania Stoneridge
V. Kontrole drogowe
Słowniczek kierowcy międzynarodowego
Umowa AETR

Autor Sebastian Paluch
Format A5
Ilość stron 328
Stan prawny 15 września 2013

Produkty powiązane

15 Inne produkty w tej samej kategorii: