Newsletter


Zapisując się do newslettera zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera SPH CREDO i PortalNaukijazdy.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

FAQ

Testy na prawko on-line E-learning dla kursantów E-learning dla OSK Program do zarządzania OSK Aktualne przepisy dla OSK

Nowe produkty

Multimedialny wykładowca v 3.0 na pendrive - program do prowadzenia zajęć kat. A Zobacz większe

Multimedialny wykładowca v 1.0 na pendrive - program do prowadzenia zajęć kat. A

Nowy

Multimedialny Wykładowca v. 3.0 na pendrive to program przeznaczony dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, którzy prowadzą zajęcia teoretyczne na kursach nauki jazdy w zakresie kat. A,A1,A2.

Więcej szczegółów

405,69 zł

405,69 zł netto

Więcej informacji

Nowoczesne narzedzie wsparcia dla wykładowcy OSK w zakresie kategorii motocyklowych A, A1 A2.

Pozwoli ustandaryzować wiedzę i poprowadzić zajęcia na najwyższym merytorycznym poziomie.

Program składa sie z 12 lekcji oraz egzaminu na placu manerwowym i jazdy w ruchu miejskim.

Lekcje dzielą się na tematy, a te na poszczególne slajdy (zagadnienia).

Łączny czas projekcji 9h. 46 min.

Po każdej lekcji następuje podsumowanie materiału a po nim pojawiają się na ekranie pytania kontrolne.

Nowatorskie rozwiązania programu pozwalają na:

  • aktualizację on-line
  • dodawanie własnych treści - plików filmowych, zdjęć opatrzonych własnym komentarzem

Opis najważniejszych funkcji w programie:

  • zakładka DOKUMENTY, umożliwiająca zapoznanie sie z zasadami korzystania z aplikacji oraz z instrukcji obługi programu
  • zakładka POMOC, w której dostępne są aktualizacje oprogramowania oraz podstawowe informacje o programie
  • zakładka OPCJE zawiera niezwykle istotną z punktu widzenia pracy z programem funkcję AUTOPLAY. Jej włączenie powoduje odtworzenie danej lekcji w całości. Natomiast jeśli funkcja  jest wyłączona wówczas dana lekcja odtwarza się z podziałem na poszczególne tematy (każdy temat należy uruchomić ręcznie).

  • Przycisk "IDŹ DO". Za pomocą tego przycisku możemy nawigować cały program. Po wciśnięciu tej funkcji wyświetla się nam lista tematów, która pozwala uruchomić program w dowolnym miejscu i w dowolnej lekcji.

Spis treści:

LEKCJA 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE I PODSTAWOWE POJĘCIA (25 min.)

Temat I. Prawo jazdy kat. A1, A2 i A

Temat II. Podstawowe pojęcia i definicje.

LEKCJA 2. PRZEPISY O RUCHU POJAZDÓW (30 min.)

  Temat I. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Temat II. Hierarchia ważności poleceń, sygnałów, znaków drogowych i przepisów

Temat III. Ruch pojazdów

Temat IV. Włączanie się do ruchu.

Temat V. Prędkość bezpieczna i dopuszczalna

Temat VI. Hamowanie

LEKCJA 3. MANEWRY NA DRODZE(35 min.)

Temat I. Zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu

Temat II. Zawracanie

Temat III. Wymijanie, omijanie, cofanie i wyprzedzanie

Temat IV. Sygnalizowanie awarii

Temat V. Przecinanie się kierunków ruchu, pierwszeństwo przejazdu

LEKCJA 4. ZACHOWANIE NA DRODZE, PIESI  (17 min.)

Temat I. Zasady zachowania na skrzyżowaniach „równorzędnych”

Temat II. Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym

Temat III. Zasady ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Temat IV. Zasady zachowania na skrzyżowaniach, na których ruch jest kierowany przez uprawnioną osobę

Temat V. Zasady pierwszeństwa na przejściach dla pieszych

Temat VI. Zachowanie w rejonie przystanków oraz podczas przejazdu przez torowiska

Temat VII. Zakazy dla kierującego motocyklem

Temat VIII. Wypadek drogowy

LEKCJA 5. TECHNIKA KIEROWANIA ( 2h. 55 min.)

Temat I. Obsługa motocykla i przygotowanie do jazdy

Temat II. Podstawy techniki obsługi motocykla

Temat III. Podstawy techniki kierowania

Temat IV. Jazda motocyklem w różnych warunkach i sytuacjach

Temat V. Jazda motocyklem w korku, między samochodami

  Temat VI. Jazda motocyklem w nocy

  Temat VII. Na drodze – technika i taktyka jazdy – jak przeżyć?

Temat VIII. Ochrona dla motocyklisty

Temat IX. Odzież dla motocyklisty – ochrona i komfort

Temat X Doskonalenie techniki jazdy motocyklem

LEKCJA 6. ZNACZENIE ZNAKÓW, ZNAKI OSTRZEGAWCZE  (20 min.)

Temat I. Cel stosowania znaków i sygnałów drogowych.

Temat II. Znaki ostrzegawcze

LEKCJA 7. ZNAKI ZAKAZU, NAKAZU, INFORMACYJNE – (50 min.)

Temat I. Znaki zakazu

Temat II. Znaki nakazu

Temat III. Znaki informacyjne

LEKCJA 8. ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI, ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE, TABLICZKI, ZNA­KI POZIOME (41 min.)

Temat I. Znaki kierunku i miejscowości

Temat II. Znaki uzupełniające

Temat III. Tabliczki do znaków i znaki dodatkowe

Temat IV. Znaki drogowe poziome

LEKCJA 9. SYGNAŁY DROGOWE  (17min.)

Temat I. Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

Temat II. Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny prze­wóz osób na regularnych liniach.

Temat III. Sygnały dawane przez osoby uprawnione

LEKCJA 10. UŻYWKI, KULTURA, OBOWIĄZKI, KONTROLA,UBEZPIECZENIA   (1 h. 16 min.)

Temat I. Wpływ alkoholu, leków i narkotyków na kierującego pojazdem

Temat II. Kultura jazdy i przestrzeganie przepisów

Temat III. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu

Temat IV. Kontrola ruchu drogowego

Temat V. Ubezpieczenia pojazdów

LEKCJA 11. ZACHOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU, ZASADY POSTĘPOWANIA   (12 min.)

Temat I. Zachowanie na miejscu wypadku

Temat II. Zasady postępowania na miejscu wypadku

LEKCJA 12. POMOC PRZEDLEKARSKA  (23 min.)

Temat I. Pomoc przedlekarska

Temat II. Urazy poszkodowanych

Egzamin na placu manewrowym - (35 min.)

Egzamin praktyczny - Jazda w ruchu miejskim - (30 min.)

7 Inne produkty w tej samej kategorii: