Newsletter


Zapisując się do newslettera zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera SPH CREDO i PortalNaukijazdy.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

FAQ

Testy na prawko on-line E-learning dla kursantów E-learning dla OSK Program do zarządzania OSK Aktualne przepisy dla OSK

Nowe produkty

Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych Zobacz większe

Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych

Nowy

Książka spełnia dwa podstawowe zadania: służy jako podręcznik dla słuchaczy kursów doskonalących dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, a także stanowi rodzaj „poradnika” dla kierowców, nadawców, spedytorów oraz przewoźników. Podręcznik został wzbogacony o Tabelę A (wykaz towarów według numerów UN). Rok wydania 2015.

Więcej szczegółów

37,14 zł

37,14 zł netto

Więcej informacji

Towary niebezpieczne stanowią istotną część ładunków przewożonych po drogach Europy. Ze względu na konieczność ograniczania zagrożeń, które mogą one stwarzać podczas transportu, od wielu już lat podmioty uczestniczące w obrocie takimi towarami, zobowiązane są do przestrzegania regulacji nazywanych ogólnie „przepisami ADR”.

Książka zawiera m.in. podstawowe informacje na temat zmian w  „przepisach ADR”. W sposób przystępny opisuje obowiązki uczestników przewozu. Publikacja bardzo szczegółowo taktuje temat klasyfikacji towarów niebezpiecznych.

Autorem książki jest Michał Kokociński, praktyk, zajmujący się od kilku lat doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Michał Kokociński wprowadza szereg przykładów, które - jego zdaniem - bardzo ułatwiają proces nauki. Zamieścił także przykłady, które odzwierciedlają sytuacje spotykane w codziennej pracy przewoźników i innych uczestników przewozu.

Spis treści:

 • Wymagania ogólne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w polskim systemie prawnym.
 • Umowa ADR a prawo europejskie i przepisy krajowe poszczególnych państw.
 • Przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu.
 • Umowa ADR - budowa i podstawy korzystania
 • Zmiany przepisów ADR
 • Uczestnicy przewozu i ich obowiązki
 • Obowiązki nadawcy
 • Obowiązki pakującego i zawiadowcy
 • Obowiązki przewoźnika
 • Obowiązki odbiorcy
 • Obowiązki rozładowcy
 • Wzajemne zaufanie i kontrola uczestników przewozu
 • Kwalifikacja towarów niebezpiecznych
 • Informacje ogólne o klasyfikacji, tytuły klas
 • Kody klasyfikacyjne
 • Nalepki towarów niebezpiecznych - opis
 • Klasa 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
 • Klasa 2- Gazy
 • Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1 - Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasa 4.2 - Materiały samozapalne
 • Klasa 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 - Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 - Materiały trujące
 • Klasa 6.2 - Materiały zakaźne
 • Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 - Materiały żrące
 • Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
 • Rozpoznawanie zagrożeń, numer zagrożenia 
 • Wyłączenia
 • Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowej
 • Wyłączenia dotyczące przewozu gazów
 • Wyłączenia dotyczące przewozu paliw płynnych
 • Wyłączenia wynikające z przepisów szczególnych
 • Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych
 • Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych
 • Wyłączenia dotyczące próżnych, nieoczyszczonych opakowań
 • Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Wyłączenia dotyczące przewozu akumulatorów litowych
 • Wymagania dla opakowań, w których przewożone są towary niebezpieczne
 • Opakowania w przewozie towarów niebezpiecznych – informacje podstawowe
 • Podstawowe typy opakowań stosowane w przewozie towarów niebezpiecznych oraz ich oznakowanie.
 • Wymagania dotyczące dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL)
 • Wymagania dla opakowań stosowanych do przewozu towarów klasy 6.2 (Materiały zakaźne)
 • Wymagania dotyczące naczyń ciśnieniowych
 • Podstawowe zasady doboru opakowań. 
 • Przewóz towarów niebezpiecznych – wymagania ogólne
 • Wymagania podstawowe
 • Przewóz w sztukach przesyłki
 • Zasady ogólne
 • Zakazy ładowania razem
 • Środki ostrożności wobec żywności, środków spożywczych i karmy dla zwierząt
 • Pakowanie razem
 • Przewóz towarów niebezpiecznych w świetle ustawy prawo o ruchu drogowym
 • Ograniczenia ilości przewożonych towarów niebezpiecznych
 • Wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów
 • Przewóz towarów niebezpiecznych przez tunele
 • Dokumentacja
 • Dokumenty wymagane podczas przewozu
 • Dokument (list) przewozowy ADR
 • Zapis dotyczący materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska
 • Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki bez stosowania wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki na warunkach wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Dokument przewozowy - przewóz próżnych nieoczyszczonych jednostek ładunkowych, które zawierały towary niebezpieczne
 • Dokument przewozowy - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternie
 • Dokument przewozowy - przewóz towarów niebezpiecznych luzem
 • Dokument przewozowy - przewóz odpadów niebezpiecznych podlegających przepisom ADR
 • Dokument przewozowy - wymagania specjalne dla określonych klas, grup towarów lub wynikające z okoliczności przewozu.
 • Instrukcje pisemne
 • Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR
 • Oznakowanie
 • Oznakowanie sztuk przesyłki
 • Oznakowanie napisami o numerach rozpoznawczych oraz innymi napisami wymaganymi dla niektórych klas
 • Oznakowanie strzałkami kierunkowymi
 • Stosowanie znaku dla materiałów zagrażających środowisku
 • Oznakowanie opakowań zbiorczych
 • Oznakowanie pojazdów, kontenerów, kontenerów-cystern oraz cystern przenośnych
 • Tablice ostrzegawcze
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne luzem
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne w cysternach
 • Oznakowania znakiem dla materiałów w podwyższonej temperaturze i znakiem dla materiałów zagrażających środkowisku. 
 • Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne
 • Wymagania dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT.
 • Wymagania dla pojazdów przewożących wyłącznie sztuki przesyłki (innych niż pojazdy EX/II lub EX/III)
 • Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne luzem.
 • Wymagania w zakresie wyposażenia pojazdów w sprzęt przeciwpożarowy.
 • Inne wyposażenie, które powinno znajdować się w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne.
 • Szkolenia osób biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nadzorem i sprawozdawczością.
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Sprawozdanie roczne.
 • Ochrona towarów niebezpiecznych.
 • Wymagania w zakresie ochrony dotyczące wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów działu 1.10.
 • Wymagania w zakresie ochrony towarów dużego ryzyka.
 • Transport multimodalny (kombinowany).
 • Co dalej
 • Słownik
 • Tabela A wykaz towarów według numerów UN

Autor: Michał Kokociński
Format: A4
Liczba stron: 318
Rok wydania: 2015

Produkty powiązane

7 Inne produkty w tej samej kategorii: