Mój koszyk

Zakupy hurtowe


Kto może otrzymać status hurtownika?
Status hurtownika i możliwość dokonywania zakupów w cenach hurtowych mogą uzyskać osoby prowadzące ośrodek szkolenia kierowców. 

Jak uzyskać status hurtownika?
Należy zalogować się w sklepie własnym loginem i hasłem. Po zalogowaniu w edycji danych teleadresowych należy zaznaczyć opcję „Chcę uzyskać status hurtownika” i zatwierdzić formularz naciskając guzik „Zapisz zmiany”. 
Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane do nas, gdzie zostanie rozpatrzone. Jeżeli spełniasz nasze wymagania dotyczące hurtowników, status Twojego konta zostanie zmieniony na „klient hurtowy”.

Jak dokonywać zakupów hurtowych po otrzymaniu statusu hurtownika?
Należy zalogować się w sklepie na konto posiadające status „klient hurtowy”. Po zalogowaniu się oprogramowanie sklepu automatycznie rozpozna Cię jako hurtownika - przy wszystkich towarach zamiast cen detalicznych, zobaczysz ceny hurtowe i w tych cenach będziesz dokonywał zakupów.Regulamin rabatowy sklepu internetowego SPH Credo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa zasady i warunki na jakich odbywa się udzielanie rabatów dla klientów hurtowych sklepu internetowego SPH Credo, znajdującego się pod adresem sklep.sphcredo.pl

 2. Organizatorem Programu jest SPH Credo Sandra Bogusławska z siedzibą w Pile, przy al. Wojska Polskiego 43, NIP: 764-269-64-61.

 3. Program rozpoczyna się w dniu 21.02.2019 r. i trwać będzie do odwołania.

 4. Programem objęta jest wyłącznie płatność potwierdzona fakturą lub paragonem.

 5. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W programie rabatowym mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymały od SPH Credo „status hurtownika”, a o którego przyznanie wystąpiły podczas rejestracji w sklepie internetowym SPH Credo prowadzonym pod adresem sklep.sphcredo.pl.

 2. Uczestnik, który posiada status hurtownika otrzymuje możliwość dokonywania zakupów korzystając ze specjalnych rabatów uzależnionych od wielkości dokonywanych jednorazowych zakupów:


Wartość zakupów brutto

Wysokość rabatu

300,00 zł

3,00%

500,00 zł

5,00%

1 000,00 zł

8,00% 1. Rabaty przyznawane są tylko za zakupy materiałów, których producentem jest SPH Credo.

 2. Za zakupy produktów nie objęte programem rabatowym: symulator zderzeń, troleje najazdowe, przyrząd do pomiaru prędkości, „Domino-znaki drogowe”, „Miasto” – zestaw klocków dydaktycznych, sygnalizatory świetlne, mini znaki drogowe, „Żyj bezpiecznie” – zestaw 3 gier, akumulator żelowy, promilgogle, oleje silnikowe, płyny do chłodnic, mobilne oświetlenie placu manewrowego, gry edukacyjne, akcesoria do roweru, apteczka pierwszej pomocy, zestawy do wideorejestracji, profesjonalny fantom reanimacyjny, tester trzeźwości, radiotelefon, rabat nie jest naliczany.REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem programu rabatowego można przesyłać listownie na adres Organizatora: Piła, al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem „Reklamacja – regulamin rabatowy sklepu internetowego SPH Credo”.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji proponowany przez Uczestnika, sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) lub listem zwykłym.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. Program, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późniejszymi zmianami).

 5. Regulamin, dostępny jest przez cały czas trwania Programu na stronie sklep.sphcredo.pl w zakładce „Zakupu hurtowe”.Piła, dn. 21.02.2019 r.